{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (17 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

5.0.47 (6 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#10 Lista startowisk Sudety raporty pogodowe closed fixed ulepszenie minor somebody May 5, 2021
#11 Błędny G-Record backend closed fixed błąd major somebody May 4, 2021
#8 leonardo nie wysyła maili inne closed fixed błąd critical Apr 13, 2021
#9 zdublowane konta frontend closed fixed błąd major somebody Apr 13, 2021
#4 przywrócenie dynamicznej wersji wordpressa backend closed fixed błąd major Robert Grubba Apr 8, 2021
#1 sytuacja po pożarze serwerowni OVH w Strassburgu inne closed fixed ulepszenie critical somebody Mar 18, 2021

5.0.48 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#6 weryfikacja stref bazując na AUP backend closed duplicate błąd major somebody Jun 22, 2021
#15 Linki do prognoz z wykresami typu Sounding / RASP frontend closed fixed ulepszenie minor somebody Jun 24, 2021
#7 weryfikacja stref bazując na danych z UUP backend closed fixed ulepszenie major Robert Grubba Jun 22, 2021
#13 Prośba/zapytanie o startowiska w Karkonoszach (Rudnik i Wołowa Góra). backend closed fixed zadanie major Robert Grubba Jun 21, 2021
#12 wyciąg wszystkich lotów backend closed fixed ulepszenie major Robert Grubba May 14, 2021

5.0.49 (4 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#2 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend backend closed fixed zadanie major somebody Nov 22, 2021
#3 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych backend closed fixed błąd major somebody Oct 19, 2021
#16 aktualizacja systemu backend closed fixed zadanie major somebody Oct 12, 2021
#14 dziwne ładowanie lotu backend closed wontfix 2.0 błąd major Robert Grubba Oct 22, 2021

5.0.50 (2 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#5 odtworzenie historycznych zapisów systemu trac backend assigned błąd minor Robert Grubba Nov 22, 2021
#17 Poprawienie linków do google maps backend closed fixed ulepszenie minor somebody Nov 17, 2021
Note: See TracReports for help on using and creating reports.