Opened 2 months ago

#61 new błąd

Lk800, problem ze zgraniem logów

Reported by: slawas-sz@… Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: backend Version:
Keywords: Lk8000 track Cc:

Description

Cześć,
mam problem ze zgraniem logów zlk8000 z samsung 21fe.
Jak będziesz mógł, to zadzwoń na 666 835 401, bo za dużo pisania

Pozdro
Sławek

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.