Roadmap

Milestone: 5.0.35

Due in 13 days (Aug 31, 2018, 12:00:00 AM)

50%

Total number of tickets: 6 - closed: 3 - active: 3

Okres wakacyjny, ze względu na długi dzień i większe szanse na loty prace rozwojowe idą trochę wolniej.

Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.