Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#63 Widgety Leonardo new somebody ulepszenie major
#94 Opis startowiska Rohacka new ulepszenie major
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody ulepszenie major
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor 5.0.43
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie minor
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie minor 5.0.43
#89 Migracja na wyższą wersję php new ulepszenie minor
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym new somebody ulepszenie minor 5.0.43
#98 Rozdzielczość tracków new somebody zadanie minor 5.0.43
#102 linki do rejonów na stronach startowisk new somebody ulepszenie minor 5.0.43
#103 filmy dodane w powiązanych new somebody ulepszenie minor 5.0.43
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.43
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial 5.0.43
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#90 informacje o skrzydłach new somebody ulepszenie trivial 5.0.43
Note: See TracQuery for help on using queries.