Opened 7 months ago

Last modified 4 weeks ago

#30 new zadanie

Startowiska na Chorwackiej Istrii

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: trivial Milestone: 5.0.39
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Przygotować opisy startowisk które miałem okazję odwiedzić w Chorwacji, tj:

  • Tribalj,
  • Buzet,
  • Kastelir,
  • Motovun,
  • Veli Mlun,
  • Baska,
  • Duga Luka (Prtlog),
  • Brest

Change History (2)

comment:1 Changed 3 months ago by Robert Grubba

Opis startowiska Kastelir zrobiony.

comment:2 Changed 4 weeks ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.39
Note: See TracTickets for help on using tickets.