Opened 5 months ago

Last modified 5 weeks ago

#30 new zadanie

Startowiska na Chorwackiej Istrii

Reported by: Robert Grubba Owned by:
Priority: trivial Milestone:
Component: Treści Version:
Keywords: Cc:

Description

Przygotować opisy startowisk które miałem okazję odwiedzić w Chorwacji, tj:

  • Tribalj,
  • Buzet,
  • Kastelir,
  • Motovun,
  • Veli Mlun,
  • Baska,
  • Duga Luka (Prtlog),
  • Brest

Change History (1)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Opis startowiska Kastelir zrobiony.

Note: See TracTickets for help on using tickets.