Opened 7 weeks ago

Last modified 6 weeks ago

#60 new zadanie

Załozenie nowej klasyfikacji XC

Reported by: isiu@… Owned by: somebody
Priority: major Milestone:
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Witam,

Chciałbym zapytać o możliwość założenia i uruchomienia nowej klasyfikacji przelotowej której wstępna nazwa to WLP (Wielkopolska Liga Przelotowa). Gdyby było to możliwe i przy okazji istniała możliwość sklasyfikowania lotów w obrębie lotów Holowanych i Górskich to byłoby super.
Zakładam ze zgłaszający lot musiałby określić ze bierze udział w Lidze i jaki jest charakter startu.
Niedługo mamy spotkanie na którym chciałbym zaproponować takie rozwiązanie które chciałbym umieścić na tej platformie stąd moje pytanie o mozliwości

pozdrawiam serdecznie
Isiu

Change History (1)

comment:1 Changed 7 weeks ago by Robert Grubba

Cześć,
nie ma problemu z uruchomieniem nowego rankingu.

W chwili obecnej na leonardo można zakładać rankingi ogólnodostępne (czyli wpadają wszystkie zgłoszone przez użytkowników loty), oraz ze zdefiniowaną listą uczestników (administrator rankingu musi wskazywać w odpowiednim panelu pilotów uwzględnianych w rankingu w konkretnym sezonie), dodatkowo możliwe jest ograniczanie lotów trafiających do tabeli bazując na zdefiniowanej liście startowisk.

Jeśli chodzi o charakter startu, to w formularzu dodawania lotu można wybrać start "klasyczny" lub "wyciągarka" i na bazie tego kryterium można by rozdzielać loty między tabelami. Start klasyczny pojawia się także na klifach, więc administrator mógłby wykluczać loty nie pasujące do definicji "lotów Górskich" (taki mechanizm już istnieje w panelu administracyjnym), ew można by filtorwać loty holowane po istniejącej już bazie startowisk holowanych.

Opcja ręcznego dodawania lotów do Rankingu przez samych użytkowników w chwili obecnej nie jest możliwa, co nie znaczy że nie można czegoś takiego zaprogramować (tu pytanie czy znajdę na to czas przed rozpoczęciem sezonu). Dużo szybsze i mniej pracochłonne (po mojej stronie) byłoby stworzenie mechanizmu, w którym administrator rankingu ręcznie wybiera loty uwzględnione w tabelach rankingu (ale tu dużo więcej pracy po stronie administratora rankingu).

Pozdrawiam,
Robert

Last edited 6 weeks ago by Robert Grubba (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.