Opened 6 weeks ago

Closed 5 weeks ago

#26 closed zadanie (fixed)

XCC LOTY

Reported by: barczyc@… Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: inne Version:
Keywords: Cc:

Description

Czesc,
chlopaki ze srodowiska odeslali mnie do Ciebie. czy jestes w stanie dogrzebac sie do moich lotow sprzeda paru lat zrzuconych na xcc?
Artur Barczynski

Change History (4)

comment:1 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

jutro zobacze co da sie zrobic :)

comment:2 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Mam część Twoich logów, z tego co widzę to są to loty na astral6, sigma 7, sigma 8, delta 2.

Proszę załóż konto na https://leonardo.pgxc.pl a postaram się je wgrać na serwer i zobaczysz co się uchowało.

comment:3 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

logi odzyskane i wgrane na leonardo.

comment:4 Changed 5 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.