Opened 6 months ago

Closed 6 months ago

#13 closed zadanie (fixed)

Prośba/zapytanie o startowiska w Karkonoszach (Rudnik i Wołowa Góra).

Reported by: kkparalotnie@… Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.48
Component: backend Version:
Keywords: Cc:

Description

Cześć.
Mamy trochę zamieszania z władzami Miasta Kowary w temacie lądowiska pod Rudnikiem. Zostaliśmy zmuszenie do udowodniania, że tam jednak latają piloci i to nie tylko zrzeszeni w Karkonoskim Klubie Paralotniowym. Czy byłby możliwość wyciągnięcia danych o lotach rozpoczynających się właśnie na tych startowiskach? Im więcej zdobędziemy tego typu namacalnych informacji, tym mocniejsze będą nasze argumenty by zatrzymać pewne niebezpieczne ruchy planistyczne w tym rejonie.
Rozbicie tych danych na te dwa startowiska byłoby idealne.
Pozdrawiam
Jacek Plona
Wiceprezes KKP
tel. 604170209

Change History (5)

comment:1 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Cześć,
Oczywiście mogę pomóc w przygotowaniu podobnego raportu, niestety w chwili obecnej na leonardo.pgxc.pl jest wgranych stosunkowo niewiele lotów z tych startowisk. Postaram się jakoś nagłośnić temat aby ten fakt zmienić. Powiedz, czy chcesz aby w jakiś konkretny sposób wyglądało zestawienie lotów, czy wystarczą takie listy lotów:

https://leonardo.pgxc.pl/loty/world/alltimes/brand:all,cat:0,class:all,xctype:all,club:all,pilot:0_0,takeoff:9594

https://leonardo.pgxc.pl/loty/world/alltimes/brand:all,cat:0,class:all,xctype:all,club:all,pilot:0_0,takeoff:9197

Pozdrawiam,
Robert

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.48
Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned
Type: błądzadanie

comment:3 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Troszkę ruszyłem z tematem, przygotowałem podstronę na której wyświetlani są wszyscy piloci latający kiedykolwiek z konkretnego startowiska. Po najechaniu na imię/nazwisko pilota wyświetli się okienko z ogólniejszymi danymi takimi jak ogólny nalot, czy najczęściej oblatywane startowiska.

Aby przejść do wspomnianej strony, trzeba wejść na opis startowiska (np. https://leonardo.pgxc.pl/startowisko/9197 ) i w sekcji "loty" kliknąć "Piloci"). Aby wykorzystanie tych danych miało sens, należałoby namówić ludzi do wgrywania lotów z tych startowisk na Polski Serwer LeonardoXC. Ja mam ograniczony zasięg.

Na stronie głównej napisałem posta z małym apelem, którzy można przekazywać dalej: http://pgxc.pl/2021/6/rudnik-wolowa-gora-potrzebne-logi/

Last edited 6 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:4 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Niestety mimo apeli w kilku miejscach nie udało mi się znaleźć osób, które wgrywały logi tylko na XCC i chciałby pomóc w temacie importując tu swoje archiwa z nieistniejącego XCC.

Zamykam wątek, gdyż nie jestem w stanie bardziej pomóc.

comment:5 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.