Opened 6 months ago

Closed 6 weeks ago

#14 closed błąd (wontfix)

dziwne ładowanie lotu

Reported by: Mariusz Strzelczyk Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.49
Component: backend Version: 2.0
Keywords: Cc:

Description

cześć
Mam taką ciekawostkę.
ładuję ten lot https://drive.google.com/file/d/14iRyiDZBZ4Ic5LXv1eqQ14elPm4rNfTH/view?usp=sharing

na xcportalu wyświetla mi się poprawnie. To jest ma ponad 2,5 godziny. Natomiast tutaj skraca go do jakichś 7 minut.

Change History (5)

comment:1 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Cześć,

Przepraszam za późną odpowiedź, ale miałem tydzień urlopu. Nie jestem jeszcze pewien skąd takie zachowanie aplikacji.

W podobnych przypadkach zwykle można ręcznie zaznaczyć początek i koniec lotu (na stronie lotu w prawym górnym rogu jest dedykowana ikonka https://leonardo.pgxc.pl/img/icon_clock.png). Funkcja częściej wykorzystywana jeśli zapomni się wyłączyć rejestrator lotu, ale i tu mogłaby pomóc. Pobiorę plik i wgram na testową wersję platformy, postaram się znaleźć przyczynę zaistniałej sytuacji.

Po weryfikacji na tst postaram się coś z tym zrobić.

Last edited 6 months ago by Robert Grubba (previous) (diff)

comment:2 Changed 6 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.48
Owner: changed from somebody to Robert Grubba
Status: newassigned

comment:3 Changed 5 months ago by Robert Grubba

Milestone: 5.0.485.0.49

comment:4 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Sytuacja specyficzna dla tego lotu/pliku, kilka kolejnych zapisów GPS'a było w bardzo niewielkiej odległości od siebie, w wyniku czego algorytm leonardo uznał to za przerwę w locie/lądowanie.

comment:5 Changed 6 weeks ago by Robert Grubba

Resolution: wontfix
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.