{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (9 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

5.0.48 (2 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#6 weryfikacja stref bazując na AUP backend new błąd major somebody Mar 15, 2021
#5 odtworzenie historycznych zapisów systemu trac backend new błąd minor somebody Apr 13, 2021

5.0.47 (7 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#2 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend backend new zadanie major somebody Mar 15, 2021
#3 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych backend new błąd major somebody Mar 15, 2021
#7 weryfikacja stref bazując na danych z UUP backend assigned ulepszenie major Robert Grubba Mar 29, 2021
#8 leonardo nie wysyła maili inne closed fixed błąd critical Apr 13, 2021
#9 zdublowane konta frontend closed fixed błąd major somebody Apr 13, 2021
#4 przywrócenie dynamicznej wersji wordpressa backend closed fixed błąd major Robert Grubba Apr 8, 2021
#1 sytuacja po pożarze serwerowni OVH w Strassburgu inne closed fixed ulepszenie critical somebody Mar 18, 2021
Note: See TracReports for help on using and creating reports.