{6} Wszystkie zgłoszenia wg wdrożeń (31 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

5.0.34 (3 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend new błąd minor somebody May 25, 2018
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Frontend new ulepszenie minor somebody May 25, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści accepted zadanie trivial Robert Grubba May 25, 2018

5.0.33 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#32 Uruchomić sezonowy ranking klifowy Backend closed fixed błąd major Robert Grubba May 25, 2018
#31 problem z miniaturkami Frontend closed fixed błąd major somebody May 23, 2018
#16 Weryfikacja struktury URL'i Backend closed fixed zadanie major Robert Grubba May 15, 2018
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii Raport pogodowy closed fixed zadanie minor Robert Grubba May 14, 2018
#15 Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska Treści closed fixed zadanie minor May 9, 2018

5.0.32 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#29 Dodanie miejscówek z północnej Chorwacji Raport pogodowy closed fixed zadanie major Robert Grubba Apr 26, 2018
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media Frontend closed fixed ulepszenie minor Robert Grubba Apr 26, 2018
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji Raport pogodowy closed fixed zadanie minor Robert Grubba Apr 25, 2018
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami Frontend closed fixed ulepszenie minor Robert Grubba Apr 25, 2018
#1 Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych Frontend closed fixed ulepszenie major Robert Grubba Apr 23, 2018

5.0.31 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#26 puste pdf'y w pogodowym raporcie klifowym Raport pogodowy closed fixed błąd critical Robert Grubba Apr 10, 2018
#24 Problem z wgrywaniem tracków zapisanych programem xctrack Backend closed fixed błąd critical somebody Apr 10, 2018
#18 Zintegrowanie systemu raportowania z obecnym layoutem Frontend closed fixed ulepszenie minor Robert Grubba Apr 9, 2018
#21 Przygotowanie offlineowego środowiska dev Backend closed fixed zadanie critical Robert Grubba Apr 4, 2018
#17 Przygotowanie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłów Datacenter closed fixed ulepszenie major Robert Grubba Apr 3, 2018

(empty) (13 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#7 Sprite generator Backend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN Backend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków Backend new zadanie minor somebody May 15, 2018
#13 Formularz IPPI Backend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend new ulepszenie minor somebody Apr 3, 2018
#28 Mapka z miejscami w których się latało Frontend new ulepszenie minor somebody Apr 16, 2018
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth Frontend new błąd trivial somebody Apr 3, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści new zadanie trivial somebody Apr 3, 2018
#25 Ikonka marki Triple Seven Frontend new błąd trivial somebody Apr 10, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści new zadanie trivial May 7, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.