Custom Query (45 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#23 opłacić serwer na kolejny rok zadanie blocker 5.0.50 inne
#58 odnowienie domeny zadanie blocker 5.0.55 inne
#1 sytuacja po pożarze serwerowni OVH w Strassburgu somebody ulepszenie critical 5.0.47 inne
#8 leonardo nie wysyła maili błąd critical 5.0.47 inne
#20 odnowienie certyfikatu ssl somebody zadanie critical 5.0.50 backend
#38 Migracja na mocniejszy serwer błąd critical 5.0.52 inne
#39 odnowienie domeny zadanie critical 5.0.52 inne
#41 Aktualizacja bezpieczeństwa somebody ulepszenie critical 5.0.52 backend
#42 Problem z mailami somebody błąd critical 5.0.52 backend
#53 Odnowienie certyfikatu SSL zadanie critical 5.0.53 inne
#2 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend somebody zadanie major 5.0.49 backend
#3 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych somebody błąd major 5.0.49 backend
#4 przywrócenie dynamicznej wersji wordpressa Robert Grubba błąd major 5.0.47 backend
#7 weryfikacja stref bazując na danych z UUP Robert Grubba ulepszenie major 5.0.48 backend
#9 zdublowane konta somebody błąd major 5.0.47 frontend
#11 Błędny G-Record somebody błąd major 5.0.47 backend
#12 wyciąg wszystkich lotów Robert Grubba ulepszenie major 5.0.48 backend
#13 Prośba/zapytanie o startowiska w Karkonoszach (Rudnik i Wołowa Góra). Robert Grubba zadanie major 5.0.48 backend
#16 aktualizacja systemu somebody zadanie major 5.0.49 backend
#18 usuniecie konta zadanie major 5.0.50 inne
#22 raport do IPPI Robert Grubba błąd major 5.0.50 backend
#25 aktualizacja serwera somebody błąd major 5.0.50 backend
#26 XCC LOTY zadanie major inne
#27 Nie uwzględnia moich lotów w PG-Open Robert Grubba błąd major 5.0.51 inne
#28 correct email somebody błąd major 5.0.51 backend
#31 poprawki w raportach IPPI Robert Grubba błąd major 5.0.52 frontend
#33 Migracja Trac na nową maszynę somebody ulepszenie major 5.0.51 backend
#34 migracja głównej strony/bloga pgxc.pl na nowy serwer somebody ulepszenie major 5.0.51 backend
#36 Migracja na nowszą wersję PHP somebody ulepszenie major 5.0.52 backend
#40 optymalizacja raportów pogodowych somebody ulepszenie major 5.0.52 backend
#44 grafy ze statystykami lotów somebody ulepszenie major 5.0.52 frontend
#47 przekonfiguorwanie rankingów klifowych ulepszenie major 5.0.52 inne
#56 Przygotować tabelę rankingową Kulawe Ptaki zadanie major 5.0.55 inne
#57 Poprawa "Panelu sędziego" somebody ulepszenie major 5.0.54 frontend
#10 Lista startowisk Sudety somebody ulepszenie minor 5.0.47 raporty pogodowe
#15 Linki do prognoz z wykresami typu Sounding / RASP somebody ulepszenie minor 5.0.48 frontend
#17 Poprawienie linków do google maps somebody ulepszenie minor 5.0.50 backend
#24 Zmienić wyświetlanie prognoz somebody ulepszenie minor 5.0.50 backend
#30 Aktualizacja serwera somebody ulepszenie minor 5.0.51 backend
#43 Aktualizacja serwera somebody ulepszenie minor 5.0.52 backend
#46 migracja bazy UUP somebody ulepszenie minor 5.0.52 backend
#49 miniaturki fotografii somebody błąd minor 5.0.53 frontend
#52 Róża wiatrów dla startowisk somebody ulepszenie minor 5.0.53 backend
#54 Aktualizacja paska newsow somebody błąd minor 5.0.54 frontend
#29 Question about adding flight zadanie trivial 5.0.51 inne
Note: See TracQuery for help on using queries.