Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#21 Przygotowanie offlineowego środowiska dev Robert Grubba zadanie critical 5.0.31 Backend
#24 Problem z wgrywaniem tracków zapisanych programem xctrack somebody błąd critical 5.0.31 Backend
#26 puste pdf'y w pogodowym raporcie klifowym Robert Grubba błąd critical 5.0.31 Raport pogodowy
#1 Poprawienie wyświetlania na urządzeniach mobilnych Robert Grubba ulepszenie major 5.0.32 Frontend
#17 Przygotowanie narzędzia do zgłaszania błędów / pomysłów Robert Grubba ulepszenie major 5.0.31 Datacenter
#18 Zintegrowanie systemu raportowania z obecnym layoutem Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.31 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.