{8} Aktywne zgłoszenia, moje na początku (16 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets (16 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#7 Sprite generator Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#13 Formularz IPPI Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#28 Mapka z miejscami w których się latało Frontend ulepszenie somebody new Apr 16, 2018
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków Backend zadanie somebody new Apr 3, 2018
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend 5.0.34 błąd somebody new Apr 3, 2018
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Frontend 5.0.34 ulepszenie somebody new Apr 13, 2018
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth Frontend błąd somebody new Apr 3, 2018
#25 Ikonka marki Triple Seven Frontend błąd somebody new Apr 10, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści 5.0.34 zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.