{8} Aktywne zgłoszenia, moje na początku (24 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets (24 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#63 Widgety Leonardo Frontend ulepszenie somebody new Oct 4, 2018
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Raport pogodowy błąd Robert Grubba new Oct 26, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#69 ranking lotów w górach Frontend ulepszenie somebody new Oct 17, 2018
#73 róża wiatrów Raport pogodowy ulepszenie Robert Grubba new Oct 25, 2018
#85 informacje o nadchodzącym warunie Nieprzypisane ulepszenie new May 14, 2019
#89 Migracja na wyższą wersję php Nieprzypisane ulepszenie new May 29, 2019
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend 5.0.42 ulepszenie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo Frontend 5.0.42 ulepszenie somebody new Oct 24, 2018
#83 generator pliku sitemap.xml Backend 5.0.42 ulepszenie somebody new Apr 18, 2019
#84 usunac plus goolge Frontend 5.0.42 ulepszenie somebody new May 13, 2019
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym Backend 5.0.42 ulepszenie somebody new Jun 7, 2019
#82 aktualizacja kontenerów Backend 5.0.42 zadanie somebody new Apr 17, 2019
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#51 Edycja startowisk Frontend ulepszenie somebody new Sep 6, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend 5.0.42 błąd somebody new Apr 3, 2018
#90 informacje o skrzydłach Frontend 5.0.42 ulepszenie somebody new May 30, 2019
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści 5.0.42 zadanie new May 7, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.