{3} Aktywne zgłoszenia wg wdrożeń (16 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone 5.0.34 (3 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend błąd somebody new Apr 3, 2018
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Frontend ulepszenie somebody new Apr 13, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018

(empty) (13 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#7 Sprite generator Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#13 Formularz IPPI Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#28 Mapka z miejscami w których się latało Frontend ulepszenie somebody new Apr 16, 2018
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków Backend zadanie somebody new Apr 3, 2018
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth Frontend błąd somebody new Apr 3, 2018
#25 Ikonka marki Triple Seven Frontend błąd somebody new Apr 10, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.