{3} Aktywne zgłoszenia wg wdrożeń (24 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone 5.0.42 (9 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo Frontend ulepszenie somebody new Oct 24, 2018
#83 generator pliku sitemap.xml Backend ulepszenie somebody new Apr 18, 2019
#84 usunac plus goolge Frontend ulepszenie somebody new May 13, 2019
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym Backend ulepszenie somebody new Jun 7, 2019
#82 aktualizacja kontenerów Backend zadanie somebody new Apr 17, 2019
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend błąd somebody new Apr 3, 2018
#90 informacje o skrzydłach Frontend ulepszenie somebody new May 30, 2019
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018

(empty) (15 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#63 Widgety Leonardo Frontend ulepszenie somebody new Oct 4, 2018
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Raport pogodowy błąd Robert Grubba new Oct 26, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#69 ranking lotów w górach Frontend ulepszenie somebody new Oct 17, 2018
#73 róża wiatrów Raport pogodowy ulepszenie Robert Grubba new Oct 25, 2018
#85 informacje o nadchodzącym warunie Nieprzypisane ulepszenie new May 14, 2019
#89 Migracja na wyższą wersję php Nieprzypisane ulepszenie new May 29, 2019
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#51 Edycja startowisk Frontend ulepszenie somebody new Sep 6, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.