{3} Aktywne zgłoszenia wg wdrożeń (30 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone 5.0.47 (15 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#63 Widgety Leonardo Frontend ulepszenie Robert Grubba assigned Oct 4, 2018
#154 Beskid Wyspowy w raportach pogodowych Raport pogodowy ulepszenie Robert Grubba new Jan 25, 2021
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC Backend błąd somebody new Jan 2, 2020
#148 Dodać rejon do latania Południowa Hiszpania Treści błąd new Dec 8, 2020
#149 Dodać rejon do latania Włochy Treści błąd new Dec 8, 2020
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk Frontend ulepszenie somebody new Jan 3, 2020
#142 Sezonowy Ranking Lotów Holowanych Frontend ulepszenie somebody new Oct 29, 2020
#146 Naprawić podstronę "Zobacz w google maps" Frontend ulepszenie somebody new Dec 3, 2020
#147 Dodać rejon do latania Słowenia Treści ulepszenie new Dec 8, 2020
#151 poprawić stronę z listą rejonów do latania Frontend ulepszenie Robert Grubba assigned Dec 23, 2020
#98 Rozdzielczość tracków Frontend zadanie somebody new Aug 2, 2019
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend błąd somebody new Apr 3, 2018
#90 informacje o skrzydłach Frontend ulepszenie somebody new May 30, 2019
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018

(empty) (15 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#133 problem z logowaniem Nieprzypisane błąd new Jul 6, 2020
#94 Opis startowiska Rohacka Treści ulepszenie new Jul 1, 2019
#97 Pogoda z czasu lotu Backend ulepszenie somebody new Jul 10, 2019
#105 zipy z wieloma skrzydłami Frontend ulepszenie somebody new Oct 9, 2019
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Raport pogodowy błąd Robert Grubba new Oct 26, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#69 ranking lotów w górach Frontend ulepszenie somebody new Oct 17, 2018
#73 róża wiatrów Raport pogodowy ulepszenie Robert Grubba new Oct 25, 2018
#89 Migracja na wyższą wersję php Nieprzypisane ulepszenie new May 29, 2019
#116 filtrowanie po skrzydłach Frontend ulepszenie somebody new Jan 17, 2020
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.