{3} Aktywne zgłoszenia wg wdrożeń (20 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Milestone 5.0.36 (2 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend błąd somebody new Apr 3, 2018
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe Backend błąd somebody new Jun 25, 2018

(empty) (18 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. Nieprzypisane błąd new Sep 23, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#13 Formularz IPPI Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#57 Dodać producentów szybowcowych Frontend ulepszenie somebody new Sep 19, 2018
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków Backend zadanie somebody new Apr 3, 2018
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth Frontend błąd somebody new Apr 3, 2018
#41 Zmiany na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#49 Pliki GPX vs Leonardo Backend ulepszenie somebody new Sep 4, 2018
#51 Edycja startowisk Frontend ulepszenie somebody new Sep 6, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.