{1} Aktywne zgłoszenia (20 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. Nieprzypisane błąd new Sep 23, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#13 Formularz IPPI Backend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#57 Dodać producentów szybowcowych Frontend ulepszenie somebody new Sep 19, 2018
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków Backend zadanie somebody new Apr 3, 2018
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth Frontend błąd somebody new Apr 3, 2018
#41 Zmiany na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#49 Pliki GPX vs Leonardo Backend ulepszenie somebody new Sep 4, 2018
#51 Edycja startowisk Frontend ulepszenie somebody new Sep 6, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści zadanie new May 7, 2018
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend 5.0.36 błąd somebody new Apr 3, 2018
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe Backend 5.0.36 błąd somebody new Jun 25, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.