{1} Aktywne zgłoszenia (21 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#63 Widgety Leonardo Frontend ulepszenie somebody new Oct 4, 2018
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Raport pogodowy błąd Robert Grubba new Oct 26, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Oct 16, 2018
#69 ranking lotów w górach Frontend ulepszenie somebody new Oct 17, 2018
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#73 róża wiatrów Raport pogodowy 5.0.39 ulepszenie Robert Grubba new Oct 25, 2018
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe Backend 5.0.40 błąd somebody new Jun 25, 2018
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników Frontend 5.0.40 ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo Frontend 5.0.40 ulepszenie somebody new Oct 24, 2018
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend 5.0.41 ulepszenie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#13 Formularz IPPI Backend 5.0.41 ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#51 Edycja startowisk Frontend ulepszenie somebody new Sep 6, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Robert Grubba accepted Apr 3, 2018
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści 5.0.40 zadanie new May 7, 2018
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend 5.0.41 błąd somebody new Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.