{1} Aktywne zgłoszenia (26 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#133 problem z logowaniem Nieprzypisane błąd new Jul 6, 2020
#63 Widgety Leonardo Frontend ulepszenie somebody new Oct 4, 2018
#94 Opis startowiska Rohacka Treści ulepszenie new Jul 1, 2019
#97 Pogoda z czasu lotu Backend ulepszenie somebody new Jul 10, 2019
#105 zipy z wieloma skrzydłami Frontend ulepszenie somebody new Oct 9, 2019
#119 Upgrade google maps api Frontend 5.0.46 ulepszenie somebody new Jan 24, 2020
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Raport pogodowy błąd Robert Grubba new Oct 26, 2018
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl Frontend ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#33 Logowanie przez FB Backend ulepszenie somebody new Jun 13, 2018
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu Frontend ulepszenie somebody new Jul 17, 2018
#69 ranking lotów w górach Frontend ulepszenie somebody new Oct 17, 2018
#73 róża wiatrów Raport pogodowy ulepszenie Robert Grubba new Oct 25, 2018
#89 Migracja na wyższą wersję php Nieprzypisane ulepszenie new May 29, 2019
#116 filtrowanie po skrzydłach Frontend ulepszenie somebody new Jan 17, 2020
#35 Opis Annecy Treści zadanie new Jun 14, 2018
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC Backend 5.0.46 błąd somebody new Jan 2, 2020
#134 brak mozliwosci rejestracji nazwy usera z kropka Nieprzypisane 5.0.46 błąd new Jul 29, 2020
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend 5.0.46 ulepszenie somebody new Apr 3, 2018
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk Frontend 5.0.46 ulepszenie somebody new Jan 3, 2020
#142 Sezonowy Ranking Lotów Holowanych Frontend 5.0.46 ulepszenie somebody new Oct 29, 2020
#98 Rozdzielczość tracków Frontend 5.0.46 zadanie somebody new Aug 2, 2019
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej Frontend ulepszenie somebody new Jun 28, 2018
#10 Przygotowanie sekcji pomocy Treści zadanie somebody new Apr 3, 2018
#5 Mechanizm eksportu do PDF Backend 5.0.46 błąd somebody new Apr 3, 2018
#90 informacje o skrzydłach Frontend 5.0.46 ulepszenie somebody new May 30, 2019
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii Treści 5.0.46 zadanie new May 7, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.