{1} Active Tickets (5 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#3 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz krótkoterminowych backend 5.0.48 błąd somebody new Mar 15, 2021
#6 weryfikacja stref bazując na AUP backend 5.0.48 błąd somebody new Mar 15, 2021
#7 weryfikacja stref bazując na danych z UUP backend 5.0.48 ulepszenie Robert Grubba assigned Mar 24, 2021
#2 odtworzenie mechanizmu wyświetlania prognoz na najbliższy weekend backend 5.0.48 zadanie somebody new Mar 15, 2021
#5 odtworzenie historycznych zapisów systemu trac backend 5.0.48 błąd somebody new Mar 15, 2021
Note: See TracReports for help on using and creating reports.