Custom Query (20 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd minor 5.0.36
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new somebody błąd trivial
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd minor 5.0.36
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. new błąd minor
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#41 Zmiany na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#49 Pliki GPX vs Leonardo new somebody ulepszenie trivial
#51 Edycja startowisk new somebody ulepszenie trivial
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody ulepszenie minor
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie minor
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial
#35 Opis Annecy new zadanie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.