Custom Query (17 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl somebody ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników somebody ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd minor 5.0.35 Backend
#7 Sprite generator somebody ulepszenie minor Backend
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN somebody ulepszenie minor 5.0.34 Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama somebody ulepszenie minor Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków somebody zadanie minor Backend
#13 Formularz IPPI somebody ulepszenie minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of somebody ulepszenie minor Frontend
#28 Mapka z miejscami w których się latało somebody ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB somebody ulepszenie minor Backend
#34 Ulepszenie stron startowisk somebody ulepszenie minor Backend
#35 Opis Annecy błąd minor Treści
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth somebody błąd trivial Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy somebody zadanie trivial Treści
#25 Ikonka marki Triple Seven somebody błąd trivial Frontend
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.