Custom Query (21 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo somebody ulepszenie major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl somebody ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników somebody ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd minor 5.0.37 Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama somebody ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków somebody zadanie minor Backend
#13 Formularz IPPI somebody ulepszenie minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of somebody ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB somebody ulepszenie minor Backend
#35 Opis Annecy zadanie minor Treści
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe somebody błąd minor 5.0.38 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu somebody ulepszenie minor Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych somebody ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej somebody ulepszenie minor Frontend
#68 Dodać producentów lotniowych somebody ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#69 ranking lotów w górach somebody ulepszenie minor Frontend
#70 Pogodowy raport dla Karkonoszy Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.37 Raport pogodowy
#10 Przygotowanie sekcji pomocy somebody zadanie trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej somebody ulepszenie trivial Frontend
#51 Edycja startowisk somebody ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.