Custom Query (19 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo somebody ulepszenie major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl somebody ulepszenie minor Frontend
#13 Formularz IPPI somebody ulepszenie minor 5.0.41 Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of somebody ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB somebody ulepszenie minor Backend
#35 Opis Annecy zadanie minor Treści
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu somebody ulepszenie minor Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej somebody ulepszenie minor Frontend
#69 ranking lotów w górach somebody ulepszenie minor Frontend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo somebody ulepszenie minor 5.0.41 Frontend
#73 róża wiatrów Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.39 Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Robert Grubba błąd minor Raport pogodowy
#82 aktualizacja kontenerów somebody zadanie minor 5.0.41 Backend
#83 generator pliku sitemap.xml somebody ulepszenie minor 5.0.41 Backend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial 5.0.41 Backend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy somebody zadanie trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial 5.0.41 Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej somebody ulepszenie trivial Frontend
#51 Edycja startowisk somebody ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.