Custom Query (27 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#119 Upgrade google maps api somebody ulepszenie critical 5.0.45 Frontend
#63 Widgety Leonardo somebody ulepszenie major Frontend
#94 Opis startowiska Rohacka ulepszenie major Treści
#97 Pogoda z czasu lotu somebody ulepszenie major Backend
#105 zipy z wieloma skrzydłami somebody ulepszenie major Frontend
#109 Ranking starowisk nadwiślanych somebody ulepszenie major Backend
#127 Informacje o warunie somebody ulepszenie major 5.0.45 Backend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl somebody ulepszenie minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama somebody ulepszenie minor 5.0.45 Frontend
#33 Logowanie przez FB somebody ulepszenie minor Backend
#35 Opis Annecy zadanie minor Treści
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu somebody ulepszenie minor Frontend
#69 ranking lotów w górach somebody ulepszenie minor Frontend
#73 róża wiatrów Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Robert Grubba błąd minor Raport pogodowy
#82 aktualizacja kontenerów somebody zadanie minor 5.0.45 Backend
#89 Migracja na wyższą wersję php ulepszenie minor Nieprzypisane
#98 Rozdzielczość tracków somebody zadanie minor 5.0.45 Frontend
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC somebody błąd minor 5.0.45 Backend
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk somebody ulepszenie minor 5.0.45 Frontend
#116 filtrowanie po skrzydłach somebody ulepszenie minor Frontend
#126 Szczegółowe prognozy na dla miejscówek somebody ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial 5.0.45 Backend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy somebody zadanie trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial 5.0.45 Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej somebody ulepszenie trivial Frontend
#90 informacje o skrzydłach somebody ulepszenie trivial 5.0.45 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.