Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo somebody ulepszenie major Frontend
#94 Opis startowiska Rohacka ulepszenie major Treści
#97 Pogoda z czasu lotu somebody ulepszenie major Backend
#105 zipy z wieloma skrzydłami somebody ulepszenie major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl somebody ulepszenie minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama somebody ulepszenie minor 5.0.43 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of somebody ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB somebody ulepszenie minor Backend
#35 Opis Annecy zadanie minor Treści
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu somebody ulepszenie minor Frontend
#69 ranking lotów w górach somebody ulepszenie minor Frontend
#73 róża wiatrów Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym Robert Grubba błąd minor Raport pogodowy
#82 aktualizacja kontenerów somebody zadanie minor 5.0.43 Backend
#89 Migracja na wyższą wersję php ulepszenie minor Nieprzypisane
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym somebody ulepszenie minor 5.0.43 Backend
#98 Rozdzielczość tracków somebody zadanie minor 5.0.43 Frontend
#102 linki do rejonów na stronach startowisk somebody ulepszenie minor 5.0.43 Frontend
#103 filmy dodane w powiązanych somebody ulepszenie minor 5.0.43 Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial 5.0.43 Backend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy somebody zadanie trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial 5.0.43 Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej somebody ulepszenie trivial Frontend
#90 informacje o skrzydłach somebody ulepszenie trivial 5.0.43 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.