Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new ulepszenie major Frontend
#97 Pogoda z czasu lotu new ulepszenie major Backend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new ulepszenie minor 5.0.43 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new ulepszenie minor Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new ulepszenie minor Frontend
#69 ranking lotów w górach new ulepszenie minor Frontend
#82 aktualizacja kontenerów new zadanie minor 5.0.42 Backend
#83 generator pliku sitemap.xml new ulepszenie minor 5.0.42 Backend
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym new ulepszenie minor 5.0.42 Backend
#98 Rozdzielczość tracków new zadanie minor 5.0.42 Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd trivial 5.0.42 Backend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new ulepszenie trivial Frontend
#90 informacje o skrzydłach new ulepszenie trivial 5.0.43 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.