Custom Query (18 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new ulepszenie major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd minor 5.0.37 Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new zadanie minor Backend
#13 Formularz IPPI new ulepszenie minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new ulepszenie minor Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new błąd minor 5.0.38 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new ulepszenie minor Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych new ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new ulepszenie minor Frontend
#68 Dodać producentów lotniowych new ulepszenie minor 5.0.38 Frontend
#69 ranking lotów w górach new ulepszenie minor Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new ulepszenie trivial Frontend
#51 Edycja startowisk new ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.