Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd minor 5.0.35 Backend
#7 Sprite generator new ulepszenie minor Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new ulepszenie minor Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new zadanie minor Backend
#13 Formularz IPPI new ulepszenie minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#28 Mapka z miejscami w których się latało new ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new ulepszenie minor Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new błąd minor 5.0.35 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new ulepszenie minor Frontend
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new błąd trivial Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#25 Ikonka marki Triple Seven new błąd trivial Frontend
#41 Zmiany na stronie głównej new ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.