Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new ulepszenie major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new ulepszenie minor 5.0.39 Frontend
#13 Formularz IPPI new ulepszenie minor 5.0.40 Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new ulepszenie minor Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new błąd minor 5.0.40 Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new ulepszenie minor Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new ulepszenie minor Frontend
#69 ranking lotów w górach new ulepszenie minor Frontend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new ulepszenie minor 5.0.40 Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd trivial 5.0.40 Backend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new ulepszenie trivial Frontend
#51 Edycja startowisk new ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.