Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#16 Weryfikacja struktury URL'i new zadanie major Backend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new ulepszenie minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new ulepszenie minor Frontend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new błąd minor Backend
#7 Sprite generator new ulepszenie minor Backend
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN new ulepszenie minor Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new ulepszenie minor Frontend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new zadanie minor Backend
#13 Formularz IPPI new ulepszenie minor Backend
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media new ulepszenie minor 5.0.32 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new ulepszenie minor Frontend
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami new ulepszenie minor Frontend
#28 Mapka z miejscami w których się latało new ulepszenie minor Frontend
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new błąd trivial Frontend
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new zadanie trivial Treści
#25 Ikonka marki Triple Seven new błąd trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.