Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#63 Widgety Leonardo assigned Robert Grubba ulepszenie 5.0.47 major
#94 Opis startowiska Rohacka new ulepszenie major
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody ulepszenie major
#133 problem z logowaniem new błąd major
#154 Beskid Wyspowy w raportach pogodowych new Robert Grubba ulepszenie 5.0.47 major
Note: See TracQuery for help on using queries.