Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#5 odtworzenie historycznych zapisów systemu trac Robert Grubba błąd minor backend

Status: closed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#58 odnowienie domeny zadanie blocker inne
#56 Przygotować tabelę rankingową Kulawe Ptaki zadanie major inne

Status: new (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#32 nowy portal civl somebody zadanie major frontend
#37 Obsługa tasków somebody ulepszenie major backend
#45 Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna somebody błąd major backend
#59 migracja bazy uup somebody ulepszenie major backend
#21 Ocenianie Startowisk somebody ulepszenie minor backend
Note: See TracQuery for help on using queries.