Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba minor Raport pogodowy
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC new somebody minor 5.0.45 Backend
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody trivial 5.0.45 Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.