Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#152 skonfigurować Sezonowy Ranking Klifowy 2021 somebody zadanie major Backend
#153 Usunięcie sekcji z ostatnimi postami z grupy informowania o warunie Robert Grubba ulepszenie major Frontend
#134 brak mozliwosci rejestracji nazwy usera z kropka błąd minor Nieprzypisane
#150 aktualizacja wp somebody ulepszenie minor Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.