Custom Query (27 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#119 Upgrade google maps api new somebody ulepszenie critical 5.0.45
#63 Widgety Leonardo new somebody ulepszenie major
#94 Opis startowiska Rohacka new ulepszenie major
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody ulepszenie major
#109 Ranking starowisk nadwiślanych new somebody ulepszenie major
#127 Informacje o warunie new somebody ulepszenie major 5.0.45
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor 5.0.45
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie minor
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie minor 5.0.45
#89 Migracja na wyższą wersję php new ulepszenie minor
#98 Rozdzielczość tracków new somebody zadanie minor 5.0.45
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC new somebody błąd minor 5.0.45
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk new somebody ulepszenie minor 5.0.45
#116 filtrowanie po skrzydłach new somebody ulepszenie minor
#126 Szczegółowe prognozy na dla miejscówek new somebody ulepszenie minor
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.45
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial 5.0.45
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#90 informacje o skrzydłach new somebody ulepszenie trivial 5.0.45
Note: See TracQuery for help on using queries.