Custom Query (21 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#63 Widgety Leonardo new somebody ulepszenie major
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor 5.0.39
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.39
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor 5.0.40
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe new somebody błąd minor 5.0.40
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new somebody ulepszenie minor 5.0.40
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.39
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd minor
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.40
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial 5.0.39
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#51 Edycja startowisk new somebody ulepszenie trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.