TimelineSep 13, 2023:

8:31 AM Ticket #55 (Widget paraglidigng earth) created by Robert Grubba
Nie działa widget paraglidingearth wyświetlany na stronie lotu, trzeba …

Sep 6, 2023:

11:06 PM Ticket #54 (Aktualizacja paska newsow) closed by Robert Grubba
fixed

Sep 4, 2023:

11:06 AM Milestone 5.0.53 completed
11:05 AM Ticket #54 (Aktualizacja paska newsow) created by Robert Grubba
Z jakiegoś powodu nie wyświetla się newsfeed blogowy na górnym pasku
11:04 AM Ticket #51 (Liga xc loty holowane) closed by Robert Grubba
worksforme
11:00 AM Ticket #52 (Róża wiatrów dla startowisk) closed by Robert Grubba
fixed: Róża wiatrów z danymi pogodowymi dot archiwalnych lotów znajduje się …
10:58 AM Ticket #53 (Odnowienie certyfikatu SSL) closed by Robert Grubba
fixed: Zrobione, certyfikat odnowiony na kolejny rok.
10:58 AM Ticket #53 (Odnowienie certyfikatu SSL) created by Robert Grubba
Należy odnowić certyfikat SSL

Aug 29, 2023:

9:47 PM Ticket #52 (Róża wiatrów dla startowisk) created by Robert Grubba
Mozna tworzyć róże wiatru automatycznie generowane na bazie …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.