Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted Robert Grubba ulepszenie 5.0.41 minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie 5.0.41 minor
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new somebody ulepszenie 5.0.41 minor
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie 5.0.39 minor
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie 5.0.41 minor
#83 generator pliku sitemap.xml new somebody ulepszenie 5.0.41 minor
Note: See TracQuery for help on using queries.