Custom Query (17 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new somebody major Frontend
#94 Opis startowiska Rohacka new major Treści
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody major Backend
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody minor 5.0.43 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody minor Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody minor Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody minor Frontend
#73 róża wiatrów new Robert Grubba minor Raport pogodowy
#89 Migracja na wyższą wersję php new minor Nieprzypisane
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym new somebody minor 5.0.43 Backend
#102 linki do rejonów na stronach startowisk new somebody minor 5.0.43 Frontend
#103 filmy dodane w powiązanych new somebody minor 5.0.43 Frontend
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody trivial Frontend
#90 informacje o skrzydłach new somebody trivial 5.0.43 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.