Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo assigned Robert Grubba major 5.0.47 Frontend
#94 Opis startowiska Rohacka new major Treści
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody major Backend
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody major Frontend
#154 Beskid Wyspowy w raportach pogodowych assigned Robert Grubba major 5.0.47 Raport pogodowy
#155 Przygotować panel dla sędziów rankingów assigned Robert Grubba major 5.0.47 Frontend
#156 Statyczne strefy new somebody major 5.0.47 Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody minor Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody minor Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody minor Frontend
#73 róża wiatrów new Robert Grubba minor Raport pogodowy
#89 Migracja na wyższą wersję php new minor Nieprzypisane
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk new somebody minor 5.0.47 Frontend
#116 filtrowanie po skrzydłach new somebody minor Frontend
#142 Sezonowy Ranking Lotów Holowanych new somebody minor 5.0.47 Frontend
#146 Naprawić podstronę "Zobacz w google maps" new somebody minor Frontend
#147 Dodać rejon do latania Słowenia new minor 5.0.47 Treści
#151 poprawić stronę z listą rejonów do latania assigned Robert Grubba minor 5.0.47 Frontend
#157 Weryfikacja stref w skali dziennej new somebody minor Frontend
#158 Nietypowe przeliczniki dla rankingów new somebody minor Backend
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody trivial Frontend
#90 informacje o skrzydłach new somebody trivial 5.0.47 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.