Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami accepted Robert Grubba minor 5.0.32 Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody minor Frontend
#7 Sprite generator new somebody minor Backend
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN new somebody minor Backend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody minor Frontend
#13 Formularz IPPI new somebody minor Backend
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media new somebody minor 5.0.32 Frontend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody minor Frontend
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami new somebody minor Frontend
#28 Mapka z miejscami w których się latało new somebody minor Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.