Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new somebody major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama accepted Robert Grubba minor 5.0.41 Frontend
#13 Formularz IPPI new somebody minor 5.0.41 Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody minor Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody minor Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody minor Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody minor Frontend
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo new somebody minor 5.0.41 Frontend
#73 róża wiatrów new Robert Grubba minor 5.0.39 Raport pogodowy
#83 generator pliku sitemap.xml new somebody minor 5.0.41 Backend
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody trivial Frontend
#51 Edycja startowisk new somebody trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.