Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo new somebody major Frontend
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody minor Frontend
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody minor Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody minor 5.0.38 Frontend
#13 Formularz IPPI new somebody minor Backend
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody minor Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody minor Backend
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody minor Frontend
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody minor 5.0.38 Frontend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej new somebody minor Frontend
#68 Dodać producentów lotniowych new somebody minor 5.0.38 Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody minor Frontend
#70 Pogodowy raport dla Karkonoszy new Robert Grubba minor 5.0.37 Raport pogodowy
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody trivial Frontend
#51 Edycja startowisk new somebody trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.