Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba trivial Treści
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new trivial 5.0.40 Treści
#35 Opis Annecy new minor Treści
#80 Dodanie rejonu do latania - Teneryfa new major 5.0.40 Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.