Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody minor Backend
#35 Opis Annecy new minor Treści
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody trivial Treści
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba trivial Treści
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new trivial Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.