Custom Query (7 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba major 5.0.33 Treści
#16 Weryfikacja struktury URL'i new somebody major Backend
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody minor Backend
#15 Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska new minor Treści
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji new Robert Grubba minor 5.0.32 Raport pogodowy
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii new Robert Grubba minor 5.0.33 Raport pogodowy
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody trivial Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.