Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Component
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie Frontend
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie 5.0.45 Frontend
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie Backend
#35 Opis Annecy new zadanie Treści
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie Frontend
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie Frontend
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd Raport pogodowy
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie 5.0.45 Backend
#89 Migracja na wyższą wersję php new ulepszenie Nieprzypisane
#98 Rozdzielczość tracków new somebody zadanie 5.0.45 Frontend
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC new somebody błąd 5.0.45 Backend
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk new somebody ulepszenie 5.0.45 Frontend
#116 filtrowanie po skrzydłach new somebody ulepszenie Frontend
#126 Szczegółowe prognozy na dla miejscówek new somebody ulepszenie Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.