Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami accepted Robert Grubba ulepszenie 5.0.32 minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd minor
#7 Sprite generator new somebody ulepszenie minor
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media new somebody ulepszenie 5.0.32 minor
#15 Przygotowanie opisu startowiska - Krynica Morska new zadanie minor
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji new Robert Grubba zadanie 5.0.32 minor
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii new Robert Grubba zadanie 5.0.33 minor
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami new somebody ulepszenie minor
#28 Mapka z miejscami w których się latało new somebody ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.