Custom Query (17 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie 5.0.46 minor
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#73 róża wiatrów new Robert Grubba ulepszenie minor
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new Robert Grubba błąd minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie 5.0.45 minor
#89 Migracja na wyższą wersję php new ulepszenie minor
#98 Rozdzielczość tracków new somebody zadanie 5.0.45 minor
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC new somebody błąd 5.0.45 minor
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk new somebody ulepszenie 5.0.45 minor
#116 filtrowanie po skrzydłach new somebody ulepszenie minor
#119 Upgrade google maps api new somebody ulepszenie 5.0.46 minor
#126 Szczegółowe prognozy na dla miejscówek assigned Robert Grubba ulepszenie 5.0.45 minor
#130 google captcha na stronach logowania i rejestracji assigned Robert Grubba ulepszenie 5.0.45 minor
Note: See TracQuery for help on using queries.