Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted zadanie major 5.0.33 Treści
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami accepted ulepszenie minor 5.0.32 Frontend
#22 Dodać więcej miejscówek na Słowacji new zadanie minor 5.0.32 Raport pogodowy
#23 Dodać więcej miejscówek z Hiszpanii new zadanie minor 5.0.33 Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.