Custom Query (3 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. assigned błąd minor 5.0.37 Backend
#70 Pogodowy raport dla Sudetów new ulepszenie minor 5.0.37 Raport pogodowy
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted zadanie trivial Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.