Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Type Priority Milestone Component
#63 Widgety Leonardo assigned ulepszenie major 5.0.47 Frontend
#73 róża wiatrów new ulepszenie minor Raport pogodowy
#75 wiele kierunków w raporcie pogodowym new błąd minor Raport pogodowy
#151 poprawić stronę z listą rejonów do latania assigned ulepszenie minor 5.0.47 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.