{5} Zgłoszenia wg wykonawców (pełny opis) (2 matches)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

Robert Grubba (2 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
Description
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend 5.0.42 ulepszenie Apr 3, 2018

Zweryfikować możliwość dodania na stronie z detalami dot lotu dodatkowej (obok googlemaps, komentarzy i zdjęć) zakładki zawierającej obraz doarama / visugps.


#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Apr 3, 2018

W miarę możliwości i czasu należy dodać porządny opis startowiska Orłowo Dolne do bazy startowisk.

W chwili obecnej przygotowane ładne opisy dla:

  • Mechelinki
  • Dębina

Note: See TracReports for help on using and creating reports.