{4} Zgłoszenia wg wykonawców (1 match)

List accepted tickets, group by ticket owner, sorted by priority.

Robert Grubba (1 match)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.