{4} Zgłoszenia wg wykonawców (2 matches)

List accepted tickets, group by ticket owner, sorted by priority.

Robert Grubba (2 matches)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
#9 Zakładka VisuGPS/doarama Frontend 5.0.42 ulepszenie Apr 3, 2018
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Treści zadanie Apr 3, 2018
Note: See TracReports for help on using and creating reports.