Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (9 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#81 Wyświetlanie tabeli ligowej somebody błąd major Backend
#88 problem z ładowaniem stron na urządzeniu mobilnym Robert Grubba błąd major Datacenter
#13 Formularz IPPI Robert Grubba ulepszenie minor Backend
#40 weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe somebody błąd minor Backend
#67 ostatnio dodane komentarze na stronie głównej somebody ulepszenie minor Frontend
#86 poprawienie formatowania w sekcji komentarzy somebody ulepszenie minor Frontend
#87 poprawienie wyświetlania ostatnio dodanych zdjęć somebody błąd minor Frontend
#91 poprawić mechanizm wyświetlania lotów majówkowego rankingu somebody błąd minor Backend
#93 dodanie do raportu słowackich miejscówek Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
Note: See TracQuery for help on using queries.