Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: assigned (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#63 Widgety Leonardo Robert Grubba ulepszenie major Frontend
#154 Beskid Wyspowy w raportach pogodowych Robert Grubba ulepszenie major Raport pogodowy
#155 Przygotować panel dla sędziów rankingów Robert Grubba ulepszenie major Frontend
#151 poprawić stronę z listą rejonów do latania Robert Grubba ulepszenie minor Frontend

Status: new (11 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#156 Statyczne strefy somebody ulepszenie major Frontend
#98 Rozdzielczość tracków somebody zadanie minor Frontend
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC somebody błąd minor Backend
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk somebody ulepszenie minor Frontend
#142 Sezonowy Ranking Lotów Holowanych somebody ulepszenie minor Frontend
#147 Dodać rejon do latania Słowenia ulepszenie minor Treści
#148 Dodać rejon do latania Południowa Hiszpania błąd minor Treści
#149 Dodać rejon do latania Włochy błąd minor Treści
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial Backend
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii zadanie trivial Treści
#90 informacje o skrzydłach somebody ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.