Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Robert Grubba zadanie major 5.0.33 Treści
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.32 Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.