Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd 5.0.45 trivial
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie 5.0.45 trivial
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#90 informacje o skrzydłach new somebody ulepszenie 5.0.45 trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.