Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new somebody błąd trivial
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba zadanie trivial
#25 Ikonka marki Triple Seven new somebody błąd trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial
#41 Zmiany na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.