Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Milestone Priority
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd 5.0.41 trivial
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo accepted Robert Grubba zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie 5.0.40 trivial
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#51 Edycja startowisk new somebody ulepszenie trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.