Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#94 Opis startowiska Rohacka new ulepszenie major
#131 uzupełnienie startowisk w Sudetach new ulepszenie major 5.0.45
#35 Opis Annecy new zadanie minor
#10 Przygotowanie sekcji pomocy new somebody zadanie trivial
#30 Startowiska na Chorwackiej Istrii new zadanie trivial 5.0.45
Note: See TracQuery for help on using queries.