Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new somebody błąd trivial
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#41 Zmiany na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#51 Edycja startowisk new somebody ulepszenie trivial
#57 Dodać producentów szybowcowych new somebody ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.