Custom Query (10 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#3 Dodanie sekcji RSS z aktualnościami accepted Robert Grubba ulepszenie minor 5.0.32
#4 VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor
#14 Dodanie mechanizmu publikacji w social media new somebody ulepszenie minor 5.0.32
#20 Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of new somebody ulepszenie minor
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami new somebody ulepszenie minor
#28 Mapka z miejscami w których się latało new somebody ulepszenie minor
#6 Naprawienie podglądu do Google Earth new somebody błąd trivial
#25 Ikonka marki Triple Seven new somebody błąd trivial
Note: See TracQuery for help on using queries.