Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#119 Upgrade google maps api new somebody ulepszenie critical 5.0.45
#63 Widgety Leonardo new somebody ulepszenie major
#105 zipy z wieloma skrzydłami new somebody ulepszenie major
#129 Brak statystyk za 2019 accepted Robert Grubba zadanie major 5.0.46
#2 Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl new somebody ulepszenie minor
#9 Zakładka VisuGPS/doarama new somebody ulepszenie minor 5.0.45
#43 dodać wyświetlanie wysokości lądu new somebody ulepszenie minor
#69 ranking lotów w górach new somebody ulepszenie minor
#98 Rozdzielczość tracków new somebody zadanie minor 5.0.45
#111 Ulepszenie stron opisów startowisk new somebody ulepszenie minor 5.0.45
#116 filtrowanie po skrzydłach new somebody ulepszenie minor
#126 Szczegółowe prognozy na dla miejscówek new somebody ulepszenie minor
#41 ostatnio dodane loty na stronie głównej new somebody ulepszenie trivial
#90 informacje o skrzydłach new somebody ulepszenie trivial 5.0.45
Note: See TracQuery for help on using queries.