Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#16 Weryfikacja struktury URL'i new somebody zadanie major
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd minor
#7 Sprite generator new somebody ulepszenie minor
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN new somebody ulepszenie minor
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków new somebody zadanie minor
#13 Formularz IPPI new somebody ulepszenie minor
Note: See TracQuery for help on using queries.