Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie minor 5.0.43
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym new somebody ulepszenie minor 5.0.43
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.43
Note: See TracQuery for help on using queries.