Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#110 Weryfikacja wgrywanych plików IGC new somebody błąd minor 5.0.47
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.47
Note: See TracQuery for help on using queries.