Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#97 Pogoda z czasu lotu new somebody ulepszenie major
#33 Logowanie przez FB new somebody ulepszenie minor
#82 aktualizacja kontenerów new somebody zadanie minor 5.0.42
#83 generator pliku sitemap.xml new somebody ulepszenie minor 5.0.42
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym new somebody ulepszenie minor 5.0.42
#5 Mechanizm eksportu do PDF new somebody błąd trivial 5.0.42
Note: See TracQuery for help on using queries.