Custom Query (12 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (12 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#95 Opis startowiska Donovaly / Nova Hola ulepszenie major Treści
#101 Przyspieszyć wyświetlanie tabeli warunowej somebody ulepszenie major Backend
#104 Przeniesienie maszyny na nową VM Robert Grubba błąd major Datacenter
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo Robert Grubba ulepszenie minor Frontend
#83 generator pliku sitemap.xml somebody ulepszenie minor Backend
#84 usunac plus goolge somebody ulepszenie minor Frontend
#85 informacje o nadchodzącym warunie ulepszenie minor Frontend
#96 wyróżnienie startowisk z opisami Robert Grubba ulepszenie minor Backend
#99 Uzupełnić rejon sudety Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
#100 Minimalna długość imienia/nazwiska w profilu somebody ulepszenie minor Backend
#12 Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo Robert Grubba zadanie trivial Treści
#51 Edycja startowisk somebody ulepszenie trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.