Custom Query (9 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#72 połączenie między bazą danych raportu i leonardo Robert Grubba ulepszenie minor Frontend
#84 usunac plus goolge somebody ulepszenie minor Frontend
#96 wyróżnienie startowisk z opisami Robert Grubba ulepszenie minor Backend
#51 Edycja startowisk somebody ulepszenie trivial Frontend

Status: new (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#82 aktualizacja kontenerów somebody zadanie minor Backend
#83 generator pliku sitemap.xml somebody ulepszenie minor Backend
#85 informacje o nadchodzącym warunie ulepszenie minor Nieprzypisane
#92 Deadline dla lotów w rankingu klifowym somebody ulepszenie minor Backend
#5 Mechanizm eksportu do PDF somebody błąd trivial Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.