Custom Query (10 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (10 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#61 raport klifowy się nie generuje Robert Grubba błąd major Raport pogodowy
#66 zaktualizować pogodowy raport klifowy Robert Grubba ulepszenie major Raport pogodowy
#11 Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków somebody zadanie minor Backend
#58 Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. Robert Grubba błąd minor Backend
#62 przetłumaczyć opis funkcjonalności klubu Robert Grubba zadanie minor Treści
#64 poprawić linki do kanałów rss somebody błąd minor Backend
#65 naprawić linki do paraglidingearth somebody błąd minor Frontend
#70 Pogodowy raport dla Sudetów Robert Grubba ulepszenie minor Raport pogodowy
#74 uzupełnienie startowisk - Sudety Robert Grubba zadanie minor Raport pogodowy
#6 Naprawienie generowania plików do Google Earth somebody błąd trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.