Custom Query (12 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (12 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#50 wsparcie migracji z XCC na Leonardo zadanie major Nieprzypisane
#52 Poprawienie metadanych na stronie statystyk somebody ulepszenie major Frontend
#53 problem z wyświetlaniem map niektórych tracków somebody błąd major Frontend
#7 Sprite generator somebody ulepszenie minor Backend
#28 Mapka z miejscami w których się latało somebody ulepszenie minor Frontend
#48 aktualizacja kontenerów Robert Grubba błąd minor Datacenter
#55 Ulepszene widoku statystyk pilota somebody ulepszenie minor Frontend
#56 zaktualizować listę marek paralotniowych somebody ulepszenie minor Frontend
#59 brak maili z trac somebody błąd minor Backend
#60 grafiki w nowo dodanych lotach somebody błąd minor Backend
#25 Ikonka marki Triple Seven somebody błąd trivial Frontend
#54 poprawienie strony lotów somebody błąd trivial Frontend
Note: See TracQuery for help on using queries.