Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#46 Problem z wyświetlaniem map na stronach lotu somebody błąd critical Backend
#42 Przygotowanie opisu startowiska - Chłapowo zadanie major Treści
#45 Opis startowiska Kastelir ulepszenie major Treści
#47 odparcie ataku ddos Robert Grubba błąd major Datacenter
#34 Ulepszenie stron startowisk Robert Grubba ulepszenie minor Backend
#44 metadane na stronie Robert Grubba ulepszenie minor Backend
Note: See TracQuery for help on using queries.