Custom Query (6 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#36 Poprawienie widoku wyników search_pilots Robert Grubba błąd major Frontend
#37 zły link z informacją o komentarzu somebody błąd major Backend
#8 Rozszerzenie wykorzystania mechanizmów CDN Robert Grubba ulepszenie minor Backend
#27 Sekcja z najnowszymi zdjęciami Robert Grubba ulepszenie minor Frontend
#38 dodanie widgeta fb somebody ulepszenie minor Frontend
#39 Startowisko Jastrzębia Góra Robert Grubba zadanie minor Treści
Note: See TracQuery for help on using queries.