TimelineNov 30, 2018:

3:32 PM Milestone 5.0.38 completed
3:31 PM Ticket #68 (Dodać producentów lotniowych) closed by Robert Grubba
fixed
10:35 AM Ticket #57 (Dodać producentów szybowcowych) closed by Robert Grubba
fixed
10:06 AM Ticket #71 (odnowienie certyfikatu SSL) closed by Robert Grubba
fixed

Nov 13, 2018:

1:59 PM Ticket #76 (zmiana jednostek w raportach pogodowych) closed by Robert Grubba
fixed

Oct 31, 2018:

10:36 AM Ticket #76 (zmiana jednostek w raportach pogodowych) created by Robert Grubba
W celu poprawy czytelności automatycznych raportów pogodowych …
10:34 AM Milestone 5.0.37 completed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.