#88 closed błąd (fixed)

problem z ładowaniem stron na urządzeniu mobilnym

Reported by: Robert Grubba Owned by: Robert Grubba
Priority: major Milestone: 5.0.41
Component: Datacenter Version:
Keywords: Cc: klazor.gd@…

Description (last modified by Robert Grubba)

Krzysiek zgłosił problem z uruchamianiem strony na jego urządzeniu mobilnym dotyczącym strony pgxc.pl

"Problem jest tylko w telefonie. Operator Orange przeglądarka Opera, Android 9 i to samo w przeglądarce Samsunga"

Change History (4)

comment:1 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Problem udało się otworzyć, co ciekawe wygląda to tak jakby problem występował jedynie na Samsungach w sieci Orange korzystających z transferu danych. Po przełączeniu na sieć bezprzewodową jako źródło internetu problem ustępuje i strona ładuje się poprawnie. Na Huaweiach z innych sieci problemu nie udało się powtórzyć. Trzeba będzie wybadać czy to jakiś problem z LTE w Orange, czy może występuje w Samsungach niezależnie od sieci.

Sam mam Samsunga z Androidem 8 w Orange i nie zauważyłem problemu bo do tej pory korzystałem tylko z Chrome. W operze problem udało mi się obejść aktywując opcję "oszczędzanie transferu".

comment:2 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Description: modified (diff)

comment:3 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Po głębszej analizie okazało się, że telefony samsunga próbowały łączyć się po IPv6. Niestety swarm dockera ma problem z obsługą tego protokołu, usunąłem zaktualizowałem wpisy domeny, problem powinien ustąpić najpóźniej jutro o godzinie 10. U mnie działa już poprawnie.

comment:4 Changed 22 months ago by Robert Grubba

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.